StorSimple - hybrydowy magazyn danych Azure
StorSimple

StorSimple - zdalny magazyn danych

StorSimple jest rozwiązaniem pamięci masowej zintegrowaną z chmurą. Za jego pomocą można wykonywać kopie zapasowe oraz archiwizować i odzyskiwać dane. Dzięki połączeniu z platformą Microsoft Azure tworzy hybrydowe rozwiązanie umożliwiające obniżenie całkowitych kosztów przechowywania i ochrony danych w przedsiębiorstwach.

 

Lokalny magazyn danych

 • iSCSI SAN (SSD/SAS)

 • Automatyczne kopie bezpieczeństwa

 • Deduplikacja i kompresja danych

 

Microsoft Azure

Ujednolicona integracja chmury

 • Podstawowy + archiwalny magazyn danych

 • Kopie zapasowe w chmurze

Urządzenie klasy korporacyjnej

 • Certyfikowany przez: VMware-ready and Microsoft Windows Server-certified
 • HA: Pełna redundancja + hot swaps + aktualizacje bez przerywania pracy

Co to jest StorSimple
DANE ARCHIWALNE I RZADKO UŻYWANE
SĄ PRZESYŁANE DO MAGAZYNU ZDALNEGO,
ABY ODCIĄŻYĆ MACIERZ DYSKOWĄ ROBIĄC MIEJSCE
NA POTRZEBY APLIKACJI, BAZ DANYCH ORAZ SYSTEMÓW WIRTUALIZACJI
MAGAZYN PRZECHOWYWANIA DANYCH KLIENTA.
WSZYSTKIE PLIKI PRZECHOWYWANE
SĄ W 6 NIEZALEŻNYCH KOPIACH,
ABY ZAGWARANTOWAĆ MAKSYMALNY POZIOM DOSTĘPNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Hybrydowy magazyn danych
Hybrydowy magazyn danych

Integracja lokalnego środowiska i chmury

Inteligentne zarządzanie

Automatyzacja przepływu danych

Bezpieczeństwo

Optymalizacja

Efektywne zarządzanie kosztami

Połączenie serwerów Windows i VMware do Azure Storage w kilka minut bez żadnych dodatkowych modyfikacji

 • Protokół iSCSI

 • Wydajne magazynowanie danych

  • Lokalna deduplikacjaLokalna deduplikacja

  • Thin provisioning

 • Wysoka wydajność + elastyczność w chmurze

  • Zintegrowana wielowarstwowość: SSD, SAS & cloud

 • Bezpieczeństwo w chmurze

  • Klucze lokalne + szyfrowanie danych przed wysłaniem do chmury

  • Ochrona danych „w ruchu” oraz w spoczynku

 • Szybka, zautomatyzowana ochrona danych

  • Automatyczne kopie danych do chmury

  • Odzyskiwanie danych bezpośrednio z chmury

StorSimple Cloud-integrated Storage


Konstrukcja Stor Simple


Wysoka dostępność - bez pojedynczego punktu awarii
StorSimple konstrukcja
Urządzenia są zbudowane przez Xyratex

Waga ma znaczenie
StorSimple Hybrid Storage Appliance
StorSimple Hybrid Storage Appliance


Wielowarstwowa architektura StorSimple

SSD Performance, Deduplication and Auto-Tiering to Cloud
Wielowarstwowa architektura StorSimple


Przede wszystkim bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo StorSimple

Wielowarstwowe „ukrywanie” danych przez system

 • Dane pierwotne podzielone na bloki

 • Bloki danych są deduplikowane z danymi z innych wolumenów i kompresowanee

Szyfrowanie wszystkiego przed wysłaniem do Azure

 • Szyfrowanie algorytmem AES-256

 • Dodatkowe szyfrowanie SSL wszystkich danych + operacji na metadanych z Azure

Klucze szyfrujące znane tylko właścicielowi

 • Microsoft/StorSimple nie ma dostępu do naszych kluczy szyfrującychh


Kopie zapasowe za pomocą StorSimple: zautomatyzowane, zoptymalizowane, niezawodne
 

1. Local Snapshot

2. Cloud Snapshot

 

Korzyści

 • Kopie zapasowe w postaci snapshotów
 • Bardzo szybkie przywracanie danych z chmury
 • Zintegrowany, łatwy do sprawdzenia scenariusz DR
 • Kopie zapasowe montowane w locie
 • Eliminacja taśmm
StorSimple kopie zapasowe


Ile średnio trwa odzyskanie danych?

 StorSimple odzyskiwanie danych

StorSimple Disaster Recovery
StorSimple Disaster Recovery 

1. Import ustawień konfiguracyjnych, z poprzedniego urządzenia

2. Pobranie rejestru danych z chmury

3. Operacja klonowania, pobiera dane woluminów, tworząc wszystkie dostępne w momencie tworzenia kopii zapasowej

4. Czy i kiedy dane są potrzebne, zostają pobrane na lokalne urządzenie.Korzyści

 • Szybkie przywracanie danych
 • Tylko potrzebne dane zostają pobrane

 

Rozwiążanie StorSimple pozwala na utworzenie mechanizmy pamięci masowej zintegrowanego z chmurą dającego oszczędności rzędu 60–80%

Za jego pomocą można wykonywać kopie zapasowe oraz archiwizować i odzyskiwać dane. Dzięki połączeniu z platformą Microsoft Azure tworzy hybrydowe rozwiązanie umożliwiające obniżenie całkowitych kosztów przechowywania i ochrony danych w przedsiębiorstwach oraz wzrost elastyczności usług. Dzięki wdrożeniu StorSimple można zintegrować chmurę publiczną z lokalnym magazynem pamięci masowej doprowadzając do uproszczenia infrastruktury centrum danych, podniesienia poziomu zabezpieczeń oraz obniżenia całkowitego kosztu jej posiadania o 60–80%. Nowe środowisko umożliwi szybsze inicjowanie magazynu danych, dzięki czemu personel IT odzyska części czasu poświęcanego do tej pory na obsługę informatyczną rozwiązania.

Korzyści wynikające z zastosowania zdalnego magazynu danych Microsoft Azure i urządzenia StorSimple:

 • Niższy koszt całkowity przechowania i archiwizacji danych
 • Niższe koszty inwestycji i przewidywalność kosztów rozwiązania
 • Gwarancja dostępności, bezpieczeństwa i prywatność danych
 • Szybszy dostęp do archiwum i odtworzenia danych (RTO)
 • Konsolidacja magazynów danych
 • Zintegrowane z magazynem zdalnym Microsoft Azure Storage rozwiązanie sprzętowe StorSimple (akcelerator i magazyn SSD + SAS) pozwala na bezpośrednie podłączenie lokalnych zasobów magazynowych z magazynem zdalnym i efektywną, bezpieczną komunikację (szyfrowanie, deduplikacja danych, inteligentne algorytmy lokalizacji danych)
 • Elastyczność – brak nadmiarowej infrastruktury sprzętowej i kosztów jej utrzymania
 • Skalowalność – dynamiczne dodawanie i usuwanie zasobów
 • Czas – koncentracja działu IT na dostarczaniu rzeczywistych wartości dla biznesu
 • Koszt – opłaty odpowiadające realnym potrzebom (bez przepłacania)
 • Bezpieczeństwo – gwarancje dostępności (SLA) oraz prywatności przechowywanych danych

Copyrights © eOpen 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, Znaki towarowe, Kontakt  Kontakt Visio